Конфликти
3 стр.

Конфликти

Ръководството на голяма строителна компания бърза да подаде документи за участие в търг за държавни договори. На този ход се противопоставя персоналът от различни отдели, които имат няколко възражения против сключването на още договори....
messi
81 7
Природа на ръководната дейност Стилове и типове ръководство
10 стр.

Природа на ръководната дейност. Стилове и типове ръководство

Ръководната дейност е основен механизъм за осъществявяне на силно влияние върху поведението на отделния човек и върху ефективността на дадена организация. Ръководството е съществен елемент на ефективното управление като ръководителят...
admin
48 2
Защо и как Христо Ботев успява да измести Каравелов от ръководството на революционната емигрантска организация и оглавява брк през 1875г
10 стр.

Защо и как Христо Ботев успява да измести Каравелов от ръководството на революционната емигрантска организация и оглавява брк през 1875г.

За съжаление българският революционен комитет е една от най- слабо проучените български възрожденски политически формации. Най- яркото събитие отразяващо комитетското дело през 1875г. е конфликтът между...
admin
0 0
SWOT анализ
4 стр.

SWOT анализ

Основна задача на ръководството на всяка организация е да намери най- подходящата комбинация от основните елементи на маркетинговия микс, така наречените 4Р (Product, Price, Place, Promotion) - продукт, цена, дистрибуция, промоция)...
ndoe
4 1
Криза в комуникациите
9 стр.

Криза в комуникациите

Кризата в комуникациите на най-големия производител на млечни продукти в Япония Snow Brand е следствие на редица грешки, допуснати от ръководството на фирмата по време на нейното управление...
daniche90
0 0
Дейността на ръководителя и неговата личност
35 стр.

Дейността на ръководителя и неговата личност

Управлението е една от най-старите човешки дейности. По своята същност ръководството е управленска дейност, изразяваща се в планиране, организиране, насочване, регулиране и контролиране на дейността на хората...
silviQ
1 1
Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника
35 стр.

Ръководство за решаване на задачи по Теоретична електротехника

Ръководството е предназначено за обучаващите се (редовно и задочно) по специалностите „Комуникационна техника и технологии” и „Компютърни системи и технологии” в националноя военен университет „Васил Левски”. То може да се използва и от обучаващи се в...
nicky931
95 7
Управленски решения при комплексна финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект
16 стр.

Управленски решения при комплексна финансово-икономическа оценка на инвестиционен проект

Реализацията на избраната стратегия от ръководството на предприятието се базира на инвестиционни действия. От инвестиционната дейност зависи дали предприятието ще съумее да се възползва от шансовете си за реализация на продуктите на пазара, дали ще...
dannyboy
0 0