Романтизъм
11 стр.

Романтизъм

Характеристика, кратка история, предпоставки за появата на Романтизма, характеристика на романтическата личност, Романтизмът в литературата, музиката и изобразителното изкуство...
silviQ
4 0
Европа през 19 век Романтизъм
18 стр.

Европа през 19 век. Романтизъм.

Характеристика на стила романтизъм. Теми и идеи които пресъздават романтиците в творчеството си. Камерни жанрове през романтизма. Големи инструментални жанрове. Музикално-сценични жанрове през романтизма. Национални композиторски школи...
the_magicer
121 4
Невски проспект НВГогол
12 стр.

“Невски проспект” – Н.В.Гогол

Творчеството на Гогол е повратен момент в историята на руската и световна литература. Неговите произведения бележат връх в развитието на Руския романтизъм и същевременно поставят началото на руската натурална школа....
messi
0 0
Романтизъм
8 стр.

Романтизъм

Курсова работа по Музикално творчество за деца. Включва най-важното от епохата на Романтизма и нейните представители. Има и оценка върху това как музиката от епохата на Романтизма влияе върху децата....
daniche90
0 0
Македонски - авантюрист или герой
3 стр.

Македонски - авантюрист или герой?

Повестта "Немили-недраги" заема важно място в българската белетристика. От една страна, тя е продължение на прозата на Каравелов, Друмев и Блъсков. От друга - творбата е повлияна от фернския романтизъм...
nezabravima
30 1