Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност
20 стр.

: Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност

В настоящия курсов проект е разгледано поетапното изчисление на НЧ усилвателна уредба с параметри, описани в заданието. Уредбата има възможност за смесване на сигнали от два източника:
nezabravima
61 5
Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност
20 стр.

Проектиране на нискочестотен усилвател на мощност

Усилвателите на мощност са предназначени да предават в определен товар относително голяма мощност с голям коефициент на по-лесно действие и зададени максимално допустими изкривявания на усилвания сигнал
ndoe
20 1