Проектиране на оптоелектронна система за лазерна локация на атмосферата
11 стр.

Проектиране на оптоелектронна система за лазерна локация на атмосферата.

Проектиране на оптоелектронна система за лазерна локация на атмосферата: част I-разпространение на лазерното лъчение по трасето предавателна антена - изследван атмосферен обем
ndoe
17 0
Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии
15 стр. очаква одобрение

Проектиране на линиен тракт на цифрова система по оптични съобщителни линии

Като крайна апаратура са използвани цифрови системи от втори, трето и четвърто йерархиюно ниво – ИКМ 120, ИКМ 480 и ИКМ 1920 за които е икономически изгодно да се използва оптична преносна среда.
messi
0 0
Проектиране на система за кабелна телевизия
65 стр.

Проектиране на система за кабелна телевизия

Въз основа на тези данни се осигурява необходимо ниво и качество на приетите сигнали на приетия абонат. Критерии за качеството на видео- и звуковата картина при абоната се оценява с отношението сигнал/шум на приеманите сигнали и внесените...
dannyboy
11 1
Изчисление на колекторна система за топла вода с помощта на програмния продукт TSOL 40
2 стр.

Изчисление на колекторна система за топла вода с помощта на програмния продукт T*SOL 4.0

Програмният продукт Т*SOL служи за оразмеряване, проектиране и симулация на слънчеви пасивни системи, служещи за загряване на топла вода или въздух.
nezabravima
5 0
Защита на информацията
32 стр.

Защита на информацията.

Анализ, проектиране и изграждане на информационни системи. Основни етапи, нива и модели. Кратка характеристика. Основни стъпки от приложението на една Информационна Система - обучение на потребителите, внедряване в организацията, поддръжка и контрол....
ivan40
7 2