Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване
26 стр.

Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване

Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване. Ключови думи: бенчмаркинг, стратегическо изследване, стратегически решения, стратегическо управление, система за планиране, програмиране и бюджетиране
gaby90
229 31
Продуктово - ориентирано бенчмаркинг изследване билла фантастико и kaufland
9 стр.

Продуктово - ориентирано бенчмаркинг изследване билла, фантастико и kaufland

Бенчмаркингът представлява метод за стратегически изследвания и решения, чрез който се търсят начините за внедряване на най-добрите постижения, за внедряване на методите на управление, използвани от най-успешните, най-добрите конкуренти....
messi
33 14
Прилагане на подхода quotструктура - поведение - ефектиquot за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл
30 стр.

Прилагане на подхода "структура - поведение - ефекти" за изследване и анализ на параметрите на пазарната структура и поведението на фирмите в избран отрасъл

Един обобщаващ индустриален анализ с включен анализ на пазарното продуктово присъствие на дадена фирма в индустриалния разглеждан от нас сектор, неимоверно включва анализ на общата пазарна среда на фирмата в отрасъла...
aronn
0 0
Общи сведения за бизнес организацията
30 стр.

Общи сведения за бизнес организацията

Сегментирането на пазара представлява разбивка на отделни групи купувачи, за всяка от които могат да се изискват отделни стоки и/ или маркетингови комплекси. Има 3 подхода на пазара – масов маркетинг, продуктово диференциран маркетинг....
admin
11 1
Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на грбалчик за периода 01012011 - 31122013
10 стр.

Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на гр.балчик за периода 01.01.2011 - 31.12.2013

Целта на бизнес проекта е създаване на семеен хотел в гр. Балчик, предлагащ комплексен туристически продукт. Изградена е продуктово-пазарна матрица,целеви сегменти, организационно-управленска структура,основни инвестиционни пера и др...
loli
32 3
Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно
15 стр.

Продуктово позициониране на биопродукти в търговски сектор на дребно

Разработване на типизация на търговски обекти. Аргументи относно подбора на показатели за позициониране и модели на позициониране. Позиционна карта по типове обекти, междуобектни и междумаркови сравнения. Изводи и препоръки относно пространствено...
messi
0 0