Резерват Сребърна-една сбъдната мечта
13 стр.

Резерват "Сребърна"-една сбъдната мечта

България е страна с великолепна природа, богата на уникални природни ресурси, великолепни резервати, влажни зони, десет от които с международно значение. Една от тях бихме могли да определим като "Сбъдната Европейска мечта" - ПР "Сребърна&q
ndoe
6 1