Резултати 1-10 от 6
Природна среда на България Климат - фактори и елементи

Природна среда на България. Климат - фактори и елементи

Същност на климата. Климатични фактори Климатът е важна географска характеристика за всяка територия. Основните му черти се формират под въздействието на комплекс от фактори...
Simonsita
Прочетен 5788
Природна среда на България Полезни изкопаеми

Природна среда на България. Полезни изкопаеми.

Полезни изкопаеми: образуване, значение, структура Полезните изкопаеми са се образували в земната кора през продължителното й геоложко развитие. Добитите полезни изкопаеми са основни суровини за стопанството на всяка страна и имат голямо значение за не
Simonsita
Прочетен 6692