Пищов по теория на финансите
2 стр.

Пищов по теория на финансите

Класификация на данъка1.традиционна-преки и косвени данъци;2.икономическа-ДОД,данък бърху печалбата,ДДС,акцизи,мита.Данъчна система-съвкупност от данъчна теория, данъчните форми за тяхното управление.Принципи на данъчното облагане...
loli
7 1
Данъчна система
6 стр.

Данъчна система

Данъчна система и данъчна политика. Същност и видове данъци. Елементи на данъка. Начини на облагане с данък. Преки имуществени данъци. Преки подоходни данъци. Косвени данъци. Данъкоподобни приходи. Не данъчни приходи. Местни данъци и такси....
silviQ
16 1
Преки и косвени данъци
4 стр.

Преки и косвени данъци

Сравнение на преките и косвените данъци. Кои данъци са по-добри от гл.т на икономиката на страната ни, защо предпочитам точно преките или косвените данъци, какви са плюсовете и минусите на двата типа данъци...
cblock
5 0
Данъчна система
6 стр.

Данъчна система

1.Данъчна система 2.Данъчна политика 3.Същност и видове данъци 4.Елементи на данъка 5.Начини на облагане с данък 6.Преки имуществени данъци 7.Преки подоходни данъци 8.Косвени данъци 9.Данъкоподобни приходи 10.Неданъчни приходи ...
emoto_92
2 0
Данъчна система
4 стр.

Данъчна система

За икономически средни училища - Необходимост от събирането на данъци ;Принципи на данъчното облагане; Видове данъци; Преки данъци; Косвени данъци; Нови моменти в данъчното облагане в България през 2008г.
silviQ
1 0