План-конспект на урок по музика за 3-ти клас
4 стр.

План-конспект на урок по музика за 3-ти клас

План- конспект по музика за 3-ти клас. Преговор- Ръченица и право хоро. Народен и духов оркестър. Тонови трайности, съответстващи на половина, четвъртина и осмина нота. Музикални инструменти....
admin
513 42
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
26 стр.

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Понятието субект на престъплението следва да се различава от понятието наказателноотговорно лице. Субект на престъплението включва принципната възможност на едно лице да извърши дадено престъпление и да понесе наказателната отговорност.
messi
0 0
Основи на правото пищов
7 стр.

Основи на правото (пищов)

Конституционното право е самостоятелен клон в системата на българското право, което се занимава се изучаване на устройството на българската държава. Изучава различните системи от органи, формиращи държържавния апарат, техническите функции и правомощия....
ndoe
1 0
Правен режим на конкуренцията Възникване и развитие на конкурентното право
9 стр.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право.

Правен режим на конкуренцията. Възникване и развитие на конкурентното право. Монополно и господстващо положение. Концентрация на стопанската дейност. Нелоялна конкуренция. Комисия за защита на конкуренцията...
ndoe
0 0
Полицейско право
35 стр.

Полицейско право

Предмет, система, източници на полицейско право. Предмета на ПП са обществените отношения в сферата на ЗНС, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Системата на ПП е разделена на две части - обща и специална...
admin
3 2
Обща характеристика на търговците и видове търговци
16 стр.

Обща характеристика на търговците и видове търговци

Понятието търговец има основно значение за търговското право. По смисъла на търговския закон търговец е, не само този, който купува стоки с цел да ги препродаде на други лица, за да реализира печалба, а...
mOn
8 0