Социална психология - пищови
6 стр.

Социална психология - пищови

Социалната психология се базира на познанието на разнообразни научни области: риторика – идеи в областта на общуването, философия – осмисляне на явленията и на човешката природа, юриспруденция...
messi
45 1
Лекции по Философия на правото пищови
5 стр.

Лекции по Философия на правото (пищови)

ФП възниква първоначално като наука за естественото право, разбирано като нормативна система, независима от позитивното право. По-късно тя преминава през развитието си като наука и преди всичко за отношението между естествените права....
ndoe
6 0
Лекции по Философия на правото пищови
5 стр.

Лекции по Философия на правото (пищови)

ФП възниква първоначално като наука за естественото право, разбирано като нормативна система, независима от позитивното право. По-късно тя преминава през развитието си като наука и преди всичко за отношението между естествените права...
Simonsita
12 0
Пищови по философия
4 стр.

Пищови по философия

Преди възникването на първите философски учения духовната област, която владее съзнанието на хората е митологията. Посредством въображението природните сили се представят като неща от свръхприроден характер чрез митически образи....
gecata_maina
6 1
Септември от Гео Милев - пищови
2 стр.

"Септември" от Гео Милев - пищови

Безспорно, приносът на Гео Милев в развитието на българската литература е голям. Поетът модернист обогатява реалистичния подход в пресъздаването на революционно променящия се свят, поставя акцент върху предметното начало и прониква в пластовете...
ndoe
1 0