Трагизмът на човешкия дух в стихотворението Песен на човека от ПЯворов
2 стр.

Трагизмът на човешкия дух в стихотворението "Песен на човека" от П.Яворов

Понятието "трагизъм" означава нещо печално, тъжно, гибелно, нещастно. Към изброените тълкувания Пейо Яворов добавя и понятието "страдание". Поетът създава един художествен космос, в чийто център се намират понятията "трагизъм"
messi
15 2
Бездната на раздвоението в човешката душа в поезията на Яворов Нощ и Песен на песента ми
3 стр.

Бездната на раздвоението в човешката душа в поезията на Яворов ("Нощ" и "Песен на песента ми")

Името на Яворов се свързва в българската литература с първата проява на модернизма и с кръга "Мисъл". Неговата поезия извежда на преден план терзанията на индивида.
mOn
9 1
Песен за човека - поема за вярата в човешкото и в човека
2 стр.

"Песен за човека" - поема за вярата в човешкото и в човека

Поемата"Песен за човека" е последната творба от цикъла "Песни за човека" на стихосбирката "Моторни песни" и представлява обобщение на всички авторови идеи и проблеми...
ivan40
3 0
Никола Вапцаров-Песен за човека ЛИС
2 стр.

Никола Вапцаров-Песен за човека ЛИС

"Песен за човека" е поема за освободения човешки дух.Лирическият герой е личност, представена в драматична житейска ситуация.Извършил е страшно престъпление-убил е баща си, но успява да открие хуманното в себе си, което е същност на човешкото съ
ndoe
99 3
Песен за човека
1 стр.

Песен за човека

Разговорен(емоционален) тип лирика - -авторът се стреми да приближи до себе си читателя, да му се изповяда. Тази лирическа форма е насочена към чувствата, не към интелекта(мисленето, логиката...
lubega
7 0
Драмата на човека според Песен за човека от Никола Вапцаров
4 стр.

Драмата на човека според "Песен за човека" от Никола Вапцаров

Тематиката и идейната насоченост на творбата е пряко свързана с драмата на човека, търсещ своето място в живота. Лирическият герой прозира законите на битието, при което осъзнава собствената си съдба като "тежка, жестока, безока", но все пак чов
nezabravima
308 5