паразитни растения в българия
10 стр.

паразитни растения в българия

В тази презентация ще разгледаме няколко странни растения. Те са вредители по други растения, но тези странни или паразитни растения имат и своята красота. Също така паразити, но някой от тях и са билки полезни за нашето здраве. Паразитните растения са р
tarnovqnka
0 0
Паразитни растения разпространение съобщества и биоразнообразие
4 стр.

Паразитни растения, разпространение, съобщества и биоразнообразие

Висшите цветни паразити се характеризират със стравнително слаба степен на специализация, което гарантира запазването и преживяването им в приридните екосистеми. В агроекосистемите обаче висшите цветни паразитни растения са изработили сравнително тясна...
nerven
54 6
Зоология на безгръбначните животни
12 стр.

Зоология на безгръбначните животни

Клас zoomastigophorea – характерно е отсъствието на хроматофори и стигми. Те са хетеротрофни организми с 1 или мн. на брой флагелуми. Повечето зоофлагелати са паразитни видове. Разредите към този клас са: choanoflagellida...
admin
64 10
Инфекции на кожата у новороденото Пиодермия
14 стр.

Инфекции на кожата у новороденото. Пиодермия

Кожните заболявания са чести и засягат 25% от населението. Кожната заболеваемост в детска възраст заема 4 място след заболяванията на дихателната, нервната система, заразните и паразитни заболявания...
ndoe
5 1
Паразитни едноклетъчни организми Заболявания на човека причинени от едноклетъчни паразити Хигиени норми
12 стр.

Паразитни едноклетъчни организми. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиени норми.

Паразитните едноклетъчни организми. Болести, причинени от бактерии: а) белодробна туберкулоза; б) тетанус; в) коклюшът...
cblock
185 5