Властта
3 стр.

Властта

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Концепции за власт. Властни отношения. Източници на властта. Власт и политика. Власт и идеология. Типология на властта. Субекти на властта. Власт и лидерство. Властови елит.
nicky931
11 9
Паисий Хилендарски - жизнен път и дело
1 стр.

Паисий Хилендарски - жизнен път и дело

Роден е през 1722 г. в Самоковската епархия, през 1745г. заминава при брат си Лаврентий, там той става монах. Като родоначалник на национално-освободителната идеология с пълно основане се поставя...
lubega
0 0
Паисий Хилендарски в българската историография- личност епоха дело
21 стр.

Паисий Хилендарски в българската историография- личност, епоха, дело

В манастира паисий попада в нова обществена и културна среда , която изиграва решаваща роля за неговото оформяне. през xviii в. Атонските манастири са средище на духовния живот на балканските християнски....
ndoe
15 0
Българското образование през Възраждането
4 стр.

Българското образование през Възраждането.

Българското образование през Възраждането. Възгледи за образованието и просветата +на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански. Ролята на гръцката просвета и култура за стимулиране на развитието на образованието в България. Елино-български училища – предст
okeygo
19 3
Личността на Паисий според История славанобългарска
2 стр.

Личността на Паисий според "История славанобългарска"

Паисий Хилендарски не претендира за авторово присъ­ствие в книжовния небосклон на осемнадесетото столетие от създаването на България. За липсата на такова самочувствие говорят не само оскъдните лични данни, но и едвам за­белязващите се между редовете
messi
6 0
Политическа култура
2 стр.

Политическа култура

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Понятието политическа култура (ПК) е плод на епохата на просвещението. За първи път се употребява от Хердер. Първите теории за ПК се създават в средата на 20 век.
nicky931
13 7