Одата Паисий на Иван Вазов
7 стр.

Одата "Паисий" на Иван Вазов

“Паисий” на Иван Вазов е една от 12-те оди в цикъла “Епопея на забравените”. Цикъл, който още с броя на съставящите го творби насочва към особената числова символика - за прабългарите времето се разделяло на цикли, в които един период обхващал 12 години.
admin
503 2
Паисий Хилендарски-История славянобългарская
12 стр.

Паисий Хилендарски-“История славянобългарская”

Какво знаем за Паисий? Основоположник на идеята за национално възраждане и освобождение на българския народ от чуждо иго. Написва “История славянобългарская за народа и за българските царе и светци и за всички деяния и минало български”....
ndoe
11 0
Държавата
4 стр.

Държавата

Тема за държавен изпит по Политология в ПУ "Паисий Хилендарски". Понятие за държавата. Основни характеристики. Функции. Историческо възникване и развитие. „Идеалната държава“ в Древна Гърция и Рим. Политически възгледи за държавата през Сред
nicky931
15 7
Курсова работа по количествени методи в управлението -задачи
17 стр.

Курсова работа по количествени методи в управлението -задачи

Курсова работа по количествени методи в управлението - задачи, симплекс метод и Гаус Жордан метод, в универеститет ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Стопанско управлнение", преподавател доц.Русев...
messi
15 2