Кръстоносните походи
10 стр.

Кръстоносните походи

Mястото на рицарството в ценностната система на средновековния човек се определяло от отношението към войната като към едно закономерно явление. Съвсем естествено се приемало, че всяка година по определено време някъде ще започнат военни действия...
silviQ
0 0
В отношението към хората Серафим и Еньо разкриват различни ценности за живота - ЛИС
1 стр.

В отношението към хората "Серафим и Еньо" разкриват различни ценности за живота - ЛИС

Много са образите на чудаци в творчеството на Йовков, които разкриват прекрасното в човешката душа. Като че нарочно са прекъснати из разкази, повести, където и да е надникнем, ще сещнем приятната усмивка на една добра душа - Серафим....
ndoe
9 0
Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището
90 стр.

Взаимоотношенията между учители и ученици като обект на контрол и оценка в процеса на управление на училището

Отношението "учител-ученик" има интердисциплинарен характер. Като социално-психологическа и социологическа категория, възникваща и реализирища се в образователно-възпитателния процес, това отношение е невъзможно без общуването...
rusev02
0 0
 История за средствата за измервания - мерни единици маса
8 стр.

История за средствата за измервания - мерни единици, маса

Измерването е процесът за определяне на отношението на една (измервана) физична величина (например дължина или маса) към друга еднородна величина, приета за единица (например, метър или килограм), и въведена в техническо средство (средство за измерване)..
lubega
0 0
Иван Вазов - Човекът и природата
8 стр.

Иван Вазов - Човекът и природата

Отношението на човека към природата е проблемен център на Вазовото творчество. Заедно с Пенчо Славейков Вазов става основоположник на нов поетически вид в следосвобожденската литература – пейзажната лирика...
nezabravima
2 0