Основи на правото
15 стр.

Основи на правото

Правната норма представлява общо правило за поведение, прието от компетентен държавен орган, отправено към неограничен брой адресати и гарантирано с принудителната сила на държавата...
nerven
0 0
Управление бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г
54 стр.

Управление, бизнес планиране и контрол - конспект бакалаври учебна 2013-2014 г.

Теоретични основи на управлението - класическа управленска теория. Всяко научно познание има своя история, еволюция на формиране и утвърждаване. Това се отнася и за управлението като практическа дейност и като наука...
ivan40
0 0
Научни основи на теорията на възпитанието - обект предмет основни понятия функции и задачи
3 стр.

Научни основи на теорията на възпитанието - обект, предмет, основни понятия, функции и задачи

Теория означава знания за съществени особености на обектите. Означава също система от основни възгледи, от ръководни идеи в човешкото познание...
nerven
103 3