Курсов проект по осветителна и инсталационна техника
13 стр.

Курсов проект по осветителна и инсталационна техника

Избраната система на осветление е общо равномерно. В помещенията се предвиждат осветители с луминесцентни лампи с бяла светлина и осветители с дневна светлина, ще се монтират на тавана....
admin
25 4
Осветителна и инсталационна техника
87 стр.

Осветителна и инсталационна техника

Светло техническа част -пълни светло технически изчисления на количествени и качествени показатели на едно помещение ; -светло технически изчисления със специализиран софтуер за всички помещения в сградата – таблично представяне на входните данни...
Simonsita
24 1
Осветителна и инсталационна техника
19 стр.

Осветителна и инсталационна техника

Настоящия проект е разработен за създаване на уют и комфорт на живущите в новата сграда; симетрично разпределение на електрическите товари; постигане на максимална осветеност с минимален разход на материали; икономия на електроенергия...
admin
8 3
Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект
41 стр.

Проектиране на силова и осветителна уредба на производствен обект

Осветителното тяло е съвкупност от светлинен източник и устройства за неговото закрепване, включване към мрежата и други. Те имат предназначението да преразпределят светлинния поток на лампите и да го насочват в желана посока...
gecata_maina
21 2
Проектиране на осветителна и слова електрическа инсталация във фаза технически проект на обект
14 стр.

Проектиране на осветителна и слова електрическа инсталация във фаза технически проект на обект:

Курсов проект по осветителна и инсталационна техника, съдържащ обяснителна записка с изчисления, избор на елементи и апарати, избор на проводници и др....
admin
7 3