Организация и обем на първата медицинска помощ
13 стр.

Организация и обем на първата медицинска помощ

Бедствените ситуации са чести явления в живота на хората, които предизвикват разрушения, унищожаване на материални културни ценности, различни по тежест и комбинираност поражения на хора и животни екологични промени и др....
dannyboy
15 2
Управление на човешките ресурси
50 стр.

Управление на човешките ресурси

Всяка организация за да постигне своите цели използва разнообразни ресурси. Те се обособяват в три основни групи. Първата група ресурси, това са суровини, материали, заготовки, горива и енергия...
emoto_92
2 1
Професия ли е да си мениджър
2 стр.

Професия ли е да си мениджър?

Мениджърът трябва да притежава три основни групи умения: технически умения, умения за работа с хора и концептуални умения. Първата група, това са основните професионални умения, характерни за съответната професия и организация...
ndoe
2 0
Основни категории на маркетинга
9 стр.

Основни категории на маркетинга

Изборът на пазар – чрез действието на първата категория образуваща категория се определя пазарната среда т.е. наличните и потребни клиенти, за които дадената бизнес организация организира и осъществява своята си дейност или пазарът...
lubega
0 0
Обща характеристика на митата Същност на митата и видове мита Организация на обмитяването Митнически режими
11 стр.

Обща характеристика на митата. Същност на митата и видове мита. Организация на обмитяването. Митнически режими.

Износните мита се прилагат значително по - рядко, като в по-голямата си част имат за цел да възпрепятстват износа на някои основни суровини и полуфабрикати, но в същото време носят и значителни по обем приходи. Затова се наричат още фискални мита. Те рядк
messi
0 0
Сестрински грижи по домовете
14 стр.

Сестрински грижи по домовете

Организация на работа на медицинска сестра в дома. Първичната здравна помощ е "основна здравна помощ, изградена върху използването на практически, научнообосновани и социалноприемливи методи и технологии, които са универсално достъпни за всяко ли
messi
0 5
Маркентигово изследване на плановете на българите за прекарване на лятото на 2013 год
9 стр.

Маркентигово изследване на плановете на българите за прекарване на лятото на 2013 год.

Основният елемент в областта на маркетинга, който е ключов при управлението на дадена фирма или организация е подсигуряването й с информация – за състоянието на икономиката в държавата, за пазара и неговия обем и обхват, за участниците на пазара и д
rusev02
0 0
Конституцията - същност видове конституции
5 стр.

Конституцията - същност, видове конституции

Конституцията означава организация и управление на обществото върху основата на Конституционни проекти. Като идея и практика възниква с победата на буржоазната революция. Първата в света Конституция е приета в САЩ през 1789 година
Simonsita
13 0