Образът на малкия човек в повестта Шинел
2 стр.

Образът на малкия човек в повестта "Шинел"

В повестта си "Шинел", Гогол показва образа на тогавашния малък човек в лицето на Акакий Акакиевич. Дори самото име на героя ни подсказва какъв е той. Акакий е един смирен, добър, но беден човечец, който не би сторил никому зло...
nerven
194 9
Образът на Акакий Акакиевич
35 стр.

Образът на Акакий Акакиевич

Презентацията показва модел за анализ върху повестта на Гогол "Шинел", схема за характеристика на образ, похватите за изграждане на литературен герой: име, портрет, социален статус, реч, поведение, отношение към другите герои, авторова позиция,
petronia55555
164 1
Образът на малкият човек в поемата Шинел от Гогол
3 стр.

Образът на малкият човек в поемата Шинел от Гогол

Произведението "Шинел" написано от великият руски писател Гогол в духа на Натурализма се занимава с проблемите на "малкият човек"-неговите мечти,терзания и микрокосмоса,които той обитава. Гогол разкрива реалистично драматичната съдба
loli
50 1
Внуците на Бай Ганьо
2 стр.

Внуците на Бай Ганьо

От своето създаване до днес образът на Бай Ганьо неизменно е възприеман като емблематичен образ на българския човек. Това е така, защото алековият герой представя не толкова всички отрицателни черти на българина, които в различните етапи....
ndoe
594 2
Образът на Жорж Дюроа
2 стр.

Образът на Жорж Дюроа

Романът на Мопасан продължава познатата във френската литература традиция за преуспяващия млад човек – прелъстител, който разчита на своята привлекателна външнжст, за да постигне социален възход...
mOn
6 0
Как е изграден образът на чорбаджи Нено в първа глава
2 стр.

Как е изграден образът на чорбаджи Нено в първа глава?

Първият герой, който авторът въвежда в повестта е Нено чорбаджи. Външния му вид, както и черти на характера Любен Каравелов изобразява в първа глава посредством контраст и сходство, ирония и хипербола, реч и действия.....
ndoe
2 0