Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната
11 стр.

Мултиплексиране чрез разделяне по дължина на вълната

При използване на влакнесто-оптичните линии като преносна среда, което в момента е основно направление в развитието на телекомуникациите на предаване, нарастването на скоростта се ограничава от хроматичната и поляризационната дисперсия на оптичните...
messi
32 0
Принципи и процедури при синхронно мултиплексиране в SDH
2 стр.

Принципи и процедури при синхронно мултиплексиране в SDH

Принципи и процедури при синхронно мултиплексиране в SDH: административна единица АU-4: Заглавие и товар, стаффинг процедури, функции на пойнтера, синхронно пренасяне на 140 Мбит/с плезиохронен сигнал....
admin
11 0