МОБЕЛ IV курс
8 стр.

МОБЕЛ IV курс

Теми от конспекта по МОБЕЛ, 4-ти курс 7. Контекстното четене. 9. Начално обучение по литература 10. Комуникативно-речев подход 11. Литературно-естетически подход 12. Приказка 14. Разказ 16. Езиково обучение...
admin
10 4
Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда на организацията
10 стр.

Прилагане на методите PEST и SWOT при анализ на вътрешната и външната среда на организацията

Ресторант "Т&М" се намира в сърцето на София, в реставрирана къща на улица Виктор Юго, като това е един от най-луксозните турски ресторанти в България. Разполага на изключително комуникативно място...
dannyboy
0 0
Информационната култура От модерното пост-модерното и футурологично общество
9 стр.

Информационната култура. От модерното, пост-модерното и футурологично общество

Мрежовата виртуална реалност във вид на интерактивна среда представлява принципно ново комуникативно пространство по сравнение с комуникативния континуум на масмедийния комуникативен и културен комплекс, характерен за ХХ век...
daniche90
0 0
Придобити артикулаторни нарушения
9 стр.

Придобити артикулаторни нарушения

изартрията е комуникативно нарушение , което се появява при засягане на елементарните неврологични процеси на двигателен контрол. представлява нарушение на звукопроизношението, гласообразуването и дишането...
nerven
0 0
Съвременен статус за начално ограмотяване Технология за запознаване с буквите
16 стр.

Съвременен статус за начално ограмотяване. Технология за запознаване с буквите

Съвременният статус на обучението по начална грамотност е силно повлияно от комуникативно-речевата насоченост на обучението по български език и литература. Децата на 21век са изправени пред сериозни предизвикателства в бързо развиващото се...
ivan40
18 5
Граници на пряката демокрация
6 стр.

Граници на пряката демокрация

Формите на партиципаторната демокрация могат да бъдат класифицирани в две групи. Първата група е съставена от институти, насочени към комуникативно действие. Основната цел, която ги обединява, е въздействието...
nerven
2 0