Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България от 1887г до 1912г
36 стр.

Държавно-политическо и обществено-икономическо развитие на България от 1887г. до 1912г.

След Освобождението Княжество България изживява динамично и противоречиво развитие. Несъмнени са успехите в икономиката. Стопанската политика на всички правителства е насочена към модернизацията, предвид капиталистическата динамика...
messi
3 1
СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА И НЕГОВАТА ЗАШИТА
19 стр.

СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ ПРЕЗ 1885 ГОДИНА И НЕГОВАТА ЗАШИТА

Съединението на Княжество България и Източна Румелия е най - крупното събитие в Новата българска история. То е успешна стъпка в осъществяването на национално — освободителната програма на българите, продължение на българската национална .революция.
messi
0 0
Здравното осигуряване в България
19 стр.

Здравното осигуряване в България

Идеята за фондов принцип за финансиране на здравеопазването се лансира за първи път в Княжество България през 1878г. в теоритичния труд на д-р. Димитър Моллов “Соображения об устройстве медицинской части в Болгарии”.
ndoe
5 0
България и нейните съседи 1923-1925г
134 стр.

България и нейните съседи 1923-1925г.

Настоящата магистърска разработка, подготвена за специалността - Дипломация и международни отношения, има за задача да се занимае с разглеждането на Княжество България, съседите му и Великите сили в годините след Първата световна война...
nerven
1 0