Маркетинг на туристическа фирма на примера на спа хотел в Панагюрище
121 стр.

Маркетинг на туристическа фирма (на примера на спа хотел в Панагюрище)

През двадесети век се роди и една от най-хуманните индустрии – туристическата. От дейност, обслужваща ограничен кръг хора, туризмът се разви във световна индустрия, той се превърна едновременно в следствие и в решаващ фактор за качеството на живота.
the_magicer
0 0
Качествен контрол
29 стр.

Качествен контрол

Системите за управление на качеството са основен фактор за просперитета на всяка фирма. Освен че повишава сериозно конкурентоспособността, внедряването и ефективното използване на системи за управление...
admin
8 1
Анализ на работата по качеството на фирма
31 стр.

Анализ на работата по качеството на фирма

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция...
the_magicer
0 0
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП
53 стр.

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП”

Мотивирането на членовете на определен екип, бил той в частна фирма или бюджетна организация, в състав от няколко десетки човека или няколкохилядна корпорация е от изключително значение за качеството и цената на постиганите от него резултати.
messi
0 0
Анализ на работата по качеството в туристическа агенция
22 стр.

Анализ на работата по качеството в туристическа агенция!

Представяне на фирмата.Обектът на настоящия анализ е фирма, ангажирана в предлагането на туристически услуги. Предприятието е регистрирано и има офис в гр. София, но благодарение на фирмения си сайт: http://www.apollobg.com осъществява дейност...
cblock
4 1
Качество на продукцията на предприятието същност значение методи за оценка и управление
21 стр.

Качество на продукцията на предприятието – същност, значение, методи за оценка и управление

Днес качеството е не само желан признак на един продукт или услуга, но и абсолютна мярка за възможностите на една фирма да се задържи на пазара. По – нататъшните фактори, определящи успеха и са времето и разходите...
gecata_maina
14 2