Ценност и субективен смисъл в икономическия живот теоретичният пробив на Карл Менгер
21 стр.

Ценност и субективен смисъл в икономическия живот: теоретичният пробив на Карл Менгер

Икономическият анализ в контекста на социалнонаучното познание. В историята на социологическите идеи е добре известно влиянието на природните науки (особено на биологията и на физиката) върху изграждането на социологически понятия, особено по времето...
messi
0 0
Институции на ЕС
10 стр.

Институции на ЕС

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие воля...
daniche90
0 0
Платон - биография идеи възгледи
21 стр.

Платон - биография, идеи, възгледи

Големият немски мислител Карл Ясперс твърди, че след Платон цялата философия е просто едно повторение на вече известни неща. Дори да не приемем тази теза, трябва да признаем, че с Платон започва съзнателната автобиография на философията и философите.
loli
26 2
Музикалнодвигателна дейност
3 стр.

Музикално–двигателна дейност

Дейността ММД е въведена от 1981 година. Ярки примери за изпълзване на МРД има при Емил Жак Далкроз – Женева 1750година и проф. Карл Орф. Водещо значение при МРД има музиката.Движенията са средство за доизграждане на музикал...
loli
24 0
България и Европейския съюз Институции на Европейския съюз
11 стр.

България и Европейския съюз. Институции на Европейския съюз

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се преплела тясно с имперските идеи – от древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт. Винаги се е разчитало на силата, на наложената с насилие от...
nerven
80 3
Европейски съюз същност история отношения интеграционни процеси
72 стр. очаква одобрение

Европейски съюз – същност, история, отношения, интеграционни процеси

Обединена Европа е стара мечта на хората от континента. Във вековете тя се е преплела тясно с имперските идеи - от Древния Рим до Третия райх, през Карл Велики и Наполеон І Бонапарт.
messi
0 0
Проблемът за човека в екзистенциалната философия на Карл Ясперс и Сьорен Киркегор
8 стр.

Проблемът за човека в екзистенциалната философия на Карл Ясперс и Сьорен Киркегор

След мономенталната философска система на Хегел редица мислители правят опит да отидат към по-друго разбиране за човека, което да акцентира върху неговата уникалност като индивид. Тази философска ориентация носи общото название екзистенциализъм.
ndoe
1 0