ОЦЕНКИ ЗА ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО
12 стр.

ОЦЕНКИ ЗА ВОЕННОТО ЛИДЕРСТВО НА БЪДЕЩЕТО

Лидерството като явление, тръгнало още от началото на човечеството, може да се прояви както при много малки групи от хора, така и като основен и динамичен елемент в много големи институции.
messi
0 0
Устойчиво развитие и третиране на отпадаците
15 стр.

Устойчиво развитие и третиране на отпадаците

Много видни мислители изглежда вярват, че човечеството е в период на неизбежен икономически и технически прогрес. Този възглед за бъдещето, подкрепен от напредъка в технологиите, преобладава в средствата за масова информация...
cblock
0 0
Йордан радичков - Нежната спирала
4 стр.

Йордан радичков - "Нежната спирала"

Иносказателният Радичков художествен свят отправя своите ненатрапчиви, но категорични послания към човечеството, свързани с настоящето и бъдещето на неговия дом - Вселената...
ivan40
26 0
Изграждане на новото бъдеще
9 стр.

Изграждане на новото бъдеще

Ако погледнем в бъдещето,възникват два застрашителни въпроса.Дали цивилизацията запада?И как да разберем?За първи път в съвременната ера продължителността на живота на голяма част от човечеството-750 милиона души,живеещи в Африка на юг от Сахара-спадна...
gecata_maina
5 0
Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници
15 стр.

Бъдещето на човечеството и новите енергийни източници

На практика, на територията на ЕС на внос на енергия разчитаме по отношение на приблизително половината от енергопотреблението. В допълнение, изкопаемите горива се равняват на 78% от брутното вътрешно енергопотребление на ЕС...
the_magicer
0 0
Младият специалист на бъдещето
2 стр.

Младият специалист на бъдещето

Младите са бъдещето на българия, на света, човечеството! за да може да успее и да се развива в своята област, то той не трябва да бъде стресиран, манипулиран и депресиран, а да бъде личност освободена от социални преси и да създаде активност в...
legolas
15 0
Енергийните ресурси на бъдещето какви да бъдат те
3 стр.

Енергийните ресурси на бъдещето: какви да бъдат те?

Потреблението на електроенергия от човечеството нараства с всяка изминала година. По оценки на Международната енергийна агенция към 2030 година световните потребности от енергийни ресурси ще нараснат с 60%. По-голяма част от електроенергията (почти 80%
0 0