Деца с аутизъм и консултиране на семействата
13 стр.

Деца с аутизъм и консултиране на семействата.

Психологическото консултиране е сравнително млада област, чието влияние в обществото става все по-широко. В исторически план тази дейност се е извършвала от лица с духовен сан, приемащи ролята на доверени лица и съветници...
emoto_92
4 1
Деца преживели физическо насилие- консултиране
9 стр.

Деца, преживели физическо насилие- консултиране

Алкохолизмът и наркоманията сред членовете на семейството е сигурен признак, бе бракът се разпада /независимо дали те са причина или следствие от това/, че възпитателният надзор над децата е принизен или отсъства.
ivan40
4 0
Връзката на авторитарния родителски стил на поведение с нивото на тревожност в деца на възраст 9-11 години
26 стр.

Връзката на авторитарния родителски стил на поведение с нивото на тревожност в деца на възраст 9-11 години

Изследване сред деца 9-11 години, зададено като курсова работа от асистент Ж.Балев по дисциплината "Родителски модели на поведение" в магистърска степен "Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране"...
messi
24 2
Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието
11 стр.

Социално-педагогическо консултиране на деца с проблеми в развитието

Раждането на дете с отклонения в развитието е тежко изпитание за всички в семейството. Родителите, свързвайки с децата своите надежди, приемат отговорността да възпитат човек на следващото поколение, който може би ще реализира неосъоществените им...
the_magicer
0 2
Консултиране на деца в риск
13 стр.

Консултиране на деца в риск

Не достатъчното внимание, което обществото обръща към проблемите свързани с възпитанието на съвременното младо поколение доведе до неблагоприятни социални последствия, между които са: увеличения брой деца употребяващи наркотици, ранното майчинство...
emoto_92
7 0