Глобалното затопляне изменение на климата и адаптиране на земеделието
12 стр.

Глобалното затопляне, изменение на климата и адаптиране на земеделието

Според наблюденията на учените в последно време природните катаклизми се случват много по- често отпреди и предполагат, че положението ще се влошава. На жителите на 7 места на планетата вече се налага да се борят с последствията от глобалното...
ivan40
8 0
Изменение на климата глобално затопляне
6 стр.

Изменение на климата (глобално затопляне)

Глобалното затопляне е естествен процес, през който минава планетата през определен период от време. Естественият природен парников ефект поддържа средна температура от около 15 градуса по Целзии...
cblock
5 0
Търговия с емисии
30 стр.

Търговия с емисии

Страните от целия свят обединиха усилията си за противодействие на заплахата от изменение на климата в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха рамкова конвенция на Организацията на Обединените нации по изменение на климата...
ivan40
3 1
Глобално затопляне
12 стр.

Глобално затопляне

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и Световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата...
messi
12 1
глобално затопляне и изменение на климата
28 стр. очаква одобрение

„глобално затопляне и изменение на климата“

Бихте ли подкрепили действия за опазване на околната среда, ако те на първо време имат някои неблагоприятни последици като: закриване на работни места, утежняване на данъчното облагане, повишаване на цените на някои стоки и услуги и др.?
messi
0 0
Кои са основните дейности по УЧР в организацията които трябва да се осъществят дори и без отдел УЧР за да се осигурява знаещ можещ и мотивиран персонал
13 стр.

Кои са основните дейности по УЧР в организацията, които трябва да се осъществят (дори и без отдел УЧР), за да се осигурява знаещ, можещ и мотивиран персонал?

Основните дейности по УЧР в организацията следните основни групи: Анализ и проектиране на длъжностите – обхваща процесите на проучване и формулиране на изводи и препоръки и създаване на нови или изменение на...
cblock
0 3
еластично търсене и предлагане
1 стр.

еластично търсене и предлагане

Еластичността на предлагане изразява степента на реакция на продавачите чрез изменение на предлаганите количества стоки, под влияние на измененията на определени фактори- цени, количество на разполагаеми ресурси, равнище на производствени разходи, техноло
nikity
23 2
Ценова политика
21 стр.

Ценова политика

Формирането на цена и ценова политика не са тъждествени понятия. Същността на ценовата политика се изразява в създаването и поддържането на оптимална ценова структура и динамика на изменение във времето по стоки и пазари. Поради това твърде погрешно е...
messi
2 0