Глобално затопляне
12 стр.

Глобално затопляне

Глобално затопляне е повишаването на средната температура на атмосферата и Световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950-те години насам. Често като синоним на глобалното затопляне се използва изменение на климата...
messi
12 1
глобално затопляне и изменение на климата
28 стр. очаква одобрение

„глобално затопляне и изменение на климата“

Бихте ли подкрепили действия за опазване на околната среда, ако те на първо време имат някои неблагоприятни последици като: закриване на работни места, утежняване на данъчното облагане, повишаване на цените на някои стоки и услуги и др.?
messi
0 0
Глобалното затопляне изменение на климата и адаптиране на земеделието
12 стр.

Глобалното затопляне, изменение на климата и адаптиране на земеделието

Според наблюденията на учените в последно време природните катаклизми се случват много по- често отпреди и предполагат, че положението ще се влошава. На жителите на 7 места на планетата вече се налага да се борят с последствията от глобалното...
ivan40
8 0
Изменение на климата глобално затопляне
6 стр.

Изменение на климата (глобално затопляне)

Глобалното затопляне е естествен процес, през който минава планетата през определен период от време. Естественият природен парников ефект поддържа средна температура от около 15 градуса по Целзии...
cblock
5 0
Търговия с емисии
30 стр.

Търговия с емисии

Страните от целия свят обединиха усилията си за противодействие на заплахата от изменение на климата в резултат на човешката дейност, като през 1992 г. подписаха рамкова конвенция на Организацията на Обединените нации по изменение на климата...
ivan40
3 1
Регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане по системата генератор двигател с обратни връзки
4 стр.

Регулиране на скоростта на въртене на двигател за постоянен ток с независимо възбуждане по системата генератор – двигател с обратни връзки

Регулирането на скоростта под номиналната се осъществява чрез изменение на напрежението на захранвания генератор, а над номиналната чрез изменение на потока на възбуждане на двигателя.
messi
3 1
Товарни стрели
2 стр.

Товарни стрели

Предназначение - товарните стрели осъществяват вдигането или спускането на товара, въртенето на товара заедно със стрелата, а в някои случаи и радиалното му преместване чрез изменение обсега на стрелата...
ndoe
0 0
Лагери - плъзгащи лагери
19 стр.

Лагери - плъзгащи лагери

Лагери - плъзгащи лагери. Общи сведения и видове. Коефицент на триене и неговото изменение. Режим на работа на плъзгащи лагери и критерии за работоспособност. Конструктивни изчесления и проверка на плъзгащи лагери...
messi
48 9