Представата за Нено и Неновица според първа и втора глава на повестта Маминото детенце
2 стр.

Представата за Нено и Неновица според първа и втора глава на повестта "Маминото детенце”

Любен Каравелов е един от най-изтъкнатите литературни творци от епохата на Възраждането. Неговите произведения са дълбоко самобитни, емоционални. В тях живо, често с ирония и хумор е представен животът на тогавашното общество....
ndoe
0 0
Анализ на Илиада от Омир
22 стр.

Анализ на "Илиада" от Омир

Тъй като не познаваме литературни текстове преди Омир, работим единствено с догадки за това, какъв изходен материал от художествени произведения и вече готови теми е използувал поетът, за да достигне до своята оригинална сюжетна разработка.
gecata_maina
9 0