Сравнителен анализ на живота и творчеството на Добри Чинтулов и Любен Каравелов
5 стр.

Сравнителен анализ на живота и творчеството на Добри Чинтулов и Любен Каравелов

В периода след Кримската война възрожденската литература преживява нов подем. Появяват се и първите литературни опити в нови неопитвани дотогава жанрове. Най-сериозни са поетичните прояви.Между 1857 и 1860 широка п...
admin
26 0
Етичните идеи в творчеството на ФНицше и АШопенхауер
7 стр.

Етичните идеи в творчеството на Ф.Ницше и А.Шопенхауер

Шопенхауер създава система строго различна в четири части, съответстващи на четирите класически фил. науки:онтология, гносиология, естетика и етика."Светът като воля и представа" е ноговото "opys vitas", произведението на живота му.
cblock
11 0
Да пожелаеш свободата - мечти за революция
2 стр.

Да пожелаеш свободата - мечти за революция

Проблемът за житейския избор е водещ в творчеството на много писатели и поети. Този избор е съдбоносен и за живота и творчеството на Христо Ботев. Той отразява един изключително важен момент от българската история - да се примири ли...
admin
73 1