Антигона срещу Креон твърдост в отстояваните принципи
2 стр.

Антигона срещу Креон – твърдост в отстояваните принципи

Трагедията "Антигона" е написана значително по - рано от "Едип цар" и макар че не е така съвършена по струкура, тя става любимата творба на Софокъл.Авторът противопоставя житеийските възгледи на двама трагични герои, което дава възмойн
silviQ
23 1
Софокъл-Едип цар
3 стр.

Софокъл-Едип цар

Жанрът, който Софокъл избира за произведението си “Едип цар”, е трагедия. Определението за трагедия дава на читателя най-точна и ясна представа за съдържанието на самия текст-преход от незнание към знание и от щастие към нещастие поради трагическа греш
emo311
1091 10
Едип между силата и безсилието
2 стр.

Едип между силата и безсилието

Едип цар" е трагедия ,която поражда мъчителни и противоречиви чувства на състрадание и презрение ,на страх,същевременно, и на дързост. В трагедията "Едип цар" Софокъл изобразява главния герой-Едип ,който преследвайки истината настойчиво,все
silviQ
56 3
Трагичната съдба на Едип цар
2 стр.

Трагичната съдба на Едип цар

Софокъл е бележит старогръцки поет, допринесъл с много новости в театъра и драмата. Творчеството му е естетически връх в развитието на древногръцката класика. Поемата на Софокъл "Едип цар" е много емоционално произведение...
ndoe
16 0