Анализ на производствения процес осъществяван в едно индустриално предприятие и разработване на предложения за усъвършенстване на този процес
56 стр.

Анализ на производствения процес, осъществяван в едно индустриално предприятие и разработване на предложения за усъвършенстване на този процес

Фирма “Карлък – 97” ООД – гр. Смолян е регистрирана в Смолянския Окръжен съд. Адресът на фирмата е гр. Смолян, п.к. 4700, ул. “Петър Берон”1. Телефон за контакти: 0301/63120; факс 0301/163122. E-mail: karlak@mail.orbitel.bg.
messi
0 0
Христо Ботев
4 стр.

Христо Ботев

Сред светлите личности на Българското възраждане – Паисий, Софроний, Петър Берон, Неофит Бозвели, Раковски, Петко Славейков, Каравелов, Левски… се откроява Христо Ботев, при когото се сливат в едно слово и дело. Както твърди Захари Стоянов:...
mOn
1 1
Изкуството на 2-рото бг царство 11-14в
1 стр.

Изкуството на 2-рото бг. царство. 11-14в.

През 1185 – 1187 възт. на Асен и Петър край на византийското владическо и нач. на 2-рото бг царство. Търновград –столица ,полит. и духовен център. 1.Архитектура – Царевец – осн. от 3-те укрепени хълма на В.Т. (Трапезица и Света гора)...
legolas
8 0
Беседа против богомилите Презвитер Козма
1 стр.

Беседа против богомилите – Презвитер Козма

„Беседа против богомилите“ e полемично произведение на старобългарскат литература и пренадлежи към ораторската проза, чийто автор е Презвитер Козма, църковен писател, приближен на цар Петър I..Старобългарският писател и .......
ndoe
94 1