Приложение на интегралната схема за фазово - импулсно управление на симистори и тиристори- МАА 436
19 стр.

Приложение на интегралната схема за фазово - импулсно управление на симистори и тиристори- МАА 436

Захранването на МАА436 става директно от мрежата за променливо напрежение. Регулирането на усливането , формирането на опорно напрежение чрез ценеров диод
aronn
91 3
Фотоелементи Фото електрични генератори
14 стр.

Фотоелементи. Фото електрични генератори

Характеристиката представлява фамилия от криви с параметър светлинния поток върху фотоелемента. При липса на осветяване на фотоелемента (ф=0), той се “държи” като обикновен диод. За положителна посока на напрежението и тока е избрана тази...
admin
12 0