Ценерови и тунелни диоди
5 стр.

Ценерови и тунелни диоди

Тема: Ценерови и тунелни диоди I.Цел на лабораторното упражнение: Целите на упражнението са: •Експериментално изследване на основните параметри и ВАХ на ценеров и тунелен диод. •Определяне влиянието на температурата върху характеристиките...
admin
9 1
Токоизправител с регулиране на изходящото напрежение с тиристорен прекъсвач с фазово управление с естествена комутация в първичната страна на съгласуващия трансформатор Uизх 6 V DC и I
5 стр.

Токоизправител с регулиране на изходящото напрежение с тиристорен прекъсвач с фазово управление с естествена комутация в първичната страна на съгласуващия трансформатор Uизх =6 V DC и I

Целта на лабораторното упражнение е да се изъледват характеристиките и параметрите на токоизправител, реализиран с тиристори в първичната и диоди във вторичната намотка на съгласуващ трансформатор.
rusev02
81 5