Две души
2 стр.

Две души

Стихотворението "Две души" е представително за двойствеността на човека в поезията на Яворов. Текстът е изповед за нагласата на модерния човек да търси собствената си различност, за изгубената му или за осъзнатата му като невъзможна цялост...
ivan40
14 2
Екзистенциалната предопределеност на страданието в Две души на ПК Яворов
2 стр.

Екзистенциалната предопределеност на страданието в "Две души" на П.К. Яворов

П. К. Яворов е “мрачният” поет на своето време. “Млад -/ на младост зноя” не усетил; застинал в “мисъл тъмна”, която “коса на смърт размахва” срещу него; невиждащ друго, освен смъртта, той броди - воден от “непонятен тласък”...
legolas
42 0
Две души
1 стр.

Две души

Самотата е основният мотив в поезията на Яворов.В стихотворението „Две души „ тя е неотлъчно свързана с живота на лирическия герой ,оковава го в „двойният пламък” на душевният му конфликт.”
lqlqlq255
0 0
Eкзистенциалната предопределеност на страданието в две души на п к яворов
2 стр.

Eкзистенциалната предопределеност на страданието в “две души” на п. к. яворов

Самотата е основен мотив в поезията на П. К. Яворов. В стихотворението “Две души” тя е неотлъчно свързана с живота на лирическия герой, оковава го в “двойния пламък” на душевния му конфликт. “Две души” е творба за непрестанно продължаващото страдание.
nicky931
6 0
Многопластовият образ на човека в творчеството на Александър Вутимски
9 стр.

Многопластовият образ на човека в творчеството на Александър Вутимски

Съдбата на Вутимски е трагична, тъй като той остава приживе неразбран и заклеймен. но той е само част от проклятието на търсещите души като Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Стамен Панчев, Христо Смирненски, Гео Милев, Никола Вапцаров, които биват...
nerven
4 0
Две души - Яворов
1 стр.

Две души - Яворов

Стихотворението "Две души" е поместено в частта "Прозрения" на "Подир сенките на облаците". То е до голяма степен емблематично за раздвоеността на човека в поезията на Яворов...
lubega
173 8