Истини за живота и човека в разказа В един есенен ден по шосето от Павел Вежинов
2 стр.

Истини за живота и човека в разказа „В един есенен ден по шосето” от Павел Вежинов

Това отново изглежда като чудо. Неслучайно авторът рисува толкова въздействащо природната картина на утрото: може би той вече е обикнал земята заради нейната красота...
admin
201 1
Ние и Другите срещата между представителите на двете цивилизации в разказа В един есенен ден по шосето
2 стр.

"Ние" и "Другите" – срещата между представителите на двете цивилизации в разказа "В един есенен ден по шосето"

В нашия свят има проблеми – неизлечими болести и несъвършенства. Павел Вежинов е един от най-големите български фантасти, а произведенията му са насочени към безпределността на човешката...
loli
55 5
Смисълът на човешкото съществуване - В един есенен ден по шосето
3 стр.

Смисълът на човешкото съществуване - "В един есенен ден по шосето"

През отлитащия двадесети век човечеството постига изумителен напредък в своето разви­тие. Научно-техническата революция проме­ня коренно живота. Вдъхновени от постиже­нията на физиката, химията и...
ndoe
48 0
Размисли за човека и света В един есенен ден по шосето - Павел Вежинов
1 стр.

Размисли за човека и света ("В един есенен ден по шосето" - Павел Вежинов)

Съвременният човек живее чрез чувствата си и въпреки че познанията му за света са ограничени, намира стимули за съзидание. Човекът не може да се примири, че индивидуалният (субективният) живот е безсмислен - смъртта слага край на всичко и утехата...
mOn
71 1