Приказната проза на ран босилек в началното училище
75 стр.

Приказната проза на ран босилек в началното училище

Ние всички знаем тоя пленителен остров. То живее в нашите спомени за онова хубаво време на чиста вяра и безгранична радост. Кой може да забрави честитете дни на своето детство?...
silviQ
2 1
Старопланински легенди по Йордан Йовков
25 стр.

Старопланински легенди по Йордан Йовков

Грехът може да бъде в егоизма на хората, в отчуждението, в разколебаната вяра, в изчезналите доброта и любов. Творбата не конкретизира мотивите, защото цикличното време в “легендите” осмисля греха като вечно присъстващ в битието...
admin
46 1
Вяра и Неверие - есе
1 стр.

Вяра и Неверие - есе

Всеки човек вярва в нещо или в някого. Дали това ще е Бог, дали ще вярва в себе си или някакъв предмет, то той винаги има на какво да разчита в труден момент. Когато някой изпадне беда, той ще се опита да се справи или абсолютно сам....
ndoe
11 1
Религиозната вяра абсолютен парадокс или нравствена необходимост
10 стр.

Религиозната вяра: абсолютен парадокс или нравствена необходимост

Курсовата работа представя религиозната вяра през призмата на религиозния екзистенциализъм. Представени са идеите на Ясперс, Киркегор, Бердяев, Марсел, С. Франк, Ницше....
admin
4 2
Единната вяра и раличните религии
1 стр.

Единната вяра и раличните религии

Вярата ни дава да се уповем, да повярваме в дадена идея, определен човек или в Бог. Всеки сам избира в какво да вярва, кои да са неговите идоли и как да показва своята вяра. Тя ни крепи в най-трудните моменти....
mOn
1 0
Човекът и неговите ценности в творчеството на Никола Вапцаров
9 стр.

Човекът и неговите ценности в творчеството на Никола Вапцаров

Вапцаровите понятия върху основните екзистенциални ценности – вяра, живот, труд, машина, романтика, човек, личен подвиг, родина, свят, изкуство, история, се утвърждават в полемична борба с властващите в живота и литературата представи...
emoto_92
0 0