Водата като екологичен фактор
19 стр.

Водата като екологичен фактор

Значението на водата за съществуването на организмите като биологични макросистеми може да се прецени по факта, че животът е възникнал във водна среда. При организмите върху сушата водата представлява основна част на протоплазмата на клетката....
silviQ
10 0
Водата като екологичен фактор и среда на живот
18 стр.

Водата като екологичен фактор и среда на живот

Водата е средата, в която е възникнал животът и се е развивал в продължение на милиони години. Водната среда на живот включва Световния океан, реките, езерата и подпочвените води на сушата....
nezabravima
463 13
Характерни особености и устойчивост на водните ресурси
15 стр.

Характерни особености и устойчивост на водните ресурси

Тя играе изключително важна роля в природата. Като природен ресурс тя е един от незаменимите фактори на природната среда и е жизнено необходим за човека, животинския и растителния свят без водата, животът на земята е невъзможен...
silviQ
5 2
Водата като среда за живот
23 стр.

Водата като среда за живот

Таза презентация е предназначена както за учители така и за ученици . Материалът в нея е поднесен по интересен начин и съм се старал да докарам максимума от правилна презентация според изискванията за направата на такава.
0 1
Екология и устойчиво развитие Води
12 стр.

Екология и устойчиво развитие (Води)

Водата като природен продукт, класификация на водите. Антропогенно използване на природните води и основни източници на тяхното замърсяване. Водата – дисперсна система. Фактори, влияещи върху самопречистващите процеси във водната среда...
loli
4 3