Бизнес план семеен хотел
22 стр.

Бизнес план семеен хотел

В този бизнес план е написан изчерпателно от А до Я всичко нужно за започване на бизнес със семеен хотел. Финансите, местонахождението, нужния персонала, кредити, цените на хотела, всичко нужно за изграждаде, управление и развитие на заведението....
loli
72 7
Бизнес план на хотел
37 стр.

Бизнес план на хотел

Във всяко общество съществуват и функционират множество организации, които образуват икономическа и социална среда. Те са социални формирования, позволяващи на хората със съвместни усилия да достигнат цели, които самостоятелноне биха могли да постигнат...
aronn
0 0
Бизнес план за разработване на хотел
14 стр.

Бизнес план за разработване на хотел

1.Необходимо е за всеки бизнес периодично да се оценяват неговите силни и слаби страни. Мениджърите на фирма "Ливре" използват матритца за анализ на силните и слабите страни.
nerven
10 0
Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на грбалчик за периода 01012011 - 31122013
10 стр.

Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в района на гр.балчик за периода 01.01.2011 - 31.12.2013

Целта на бизнес проекта е създаване на семеен хотел в гр. Балчик, предлагащ комплексен туристически продукт. Изградена е продуктово-пазарна матрица,целеви сегменти, организационно-управленска структура,основни инвестиционни пера и др...
loli
32 3