Преразказ на Антигона
5 стр.

Преразказ на Антигона

Трагедията „Антигона” е създадена около 442 г. пр.н.е. от Софокъл. Произведението е написано в проза и съдържа 1353 стиха. Композицията му е класическа и включва пролог, парод (съдържащ две строфи и две антистрофи), пет епизода, стазми ...
legolas
708 16
Власт и морал в Антигона
3 стр.

Власт и морал в Антигона

Софокъл е автор на много трагедии. Той живее и твори през V век пр. Хр., когато театърът взима дейно участие в решаването на основните въпроси на времето. Типично за Софокъл е въвеждането на трети артист, с което повишава броя на....
ndoe
206 2
Коментар върху монолога на Антигона от ІV епизод на трагедията Антигона от Софокъл
1 стр.

Коментар върху монолога на Антигона от ІV епизод на трагедията "Антигона" от Софокъл

След перипетиите и сблъсъците, пред които Софокъл е изправил своите герои в развитието на действието, финалният монолог на Антигона е заключителният акорд, даващ представа за прекрасния образ на девойката. Всички качества, на които зрителят се е...
nezabravima
46 1