Анализ на работата по качеството във фирма ОРГАХИМ АД
23 стр.

Анализ на работата по качеството във фирма “ОРГАХИМ” АД

Качеството на дадена продукция се определя от клиента или крайния потребител и се базира на оценката на клиентския опит с продукта или услугата. То се определя и от степента, до която продуктът или услугата служи успешно...
admin
65 3
Анализ на работата по качеството в туристическа агенция
22 стр.

Анализ на работата по качеството в туристическа агенция!

Представяне на фирмата.Обектът на настоящия анализ е фирма, ангажирана в предлагането на туристически услуги. Предприятието е регистрирано и има офис в гр. София, но благодарение на фирмения си сайт: http://www.apollobg.com осъществява дейност...
cblock
4 1