Анализ на Борба от Христо Ботев
2 стр.

Анализ на "Борба" от Христо Ботев

Стихотворението “Борба” на Христо Ботев издава неговото вечно търсене на политическа свобода и независимост, едно непрестанно осмисляне на морала на българското общество и ценностна система....
dannyboy
58 2
Анализ на реклама
8 стр.

Анализ на реклама

В условията на силна конкурентна борба, нестабилна конюнктура и факторна зависимост на пазарното търсене, стремежът за увеличаване на продажбите на продуктите налага търсенето на възможности за улесняване на срещата между продавачи и клиенти...
nerven
5 0
Анализ на маркетинговата дейност на Coca-Cola Hellenic Bottlling Company
20 стр.

Анализ на маркетинговата дейност на Coca-Cola Hellenic Bottlling Company

Личностните характеристики и взаимодействието на индивида с обществото формират начина му на живот. Потребностите са свързани с него и мотивират решенията за покупка. Той се променя и в зависимост от заниманията, интересите, предпочитанията...
admin
41 5
Ценност и субективен смисъл в икономическия живот теоретичният пробив на Карл Менгер
21 стр.

Ценност и субективен смисъл в икономическия живот: теоретичният пробив на Карл Менгер

Икономическият анализ в контекста на социалнонаучното познание. В историята на социологическите идеи е добре известно влиянието на природните науки (особено на биологията и на физиката) върху изграждането на социологически понятия, особено по времето...
messi
0 0
Съпоставителна характеристика на лозанска школа и австрийската субективна школа
9 стр.

Съпоставителна характеристика на лозанска школа и австрийската субективна школа

През седмото десетилетие на XIX век в икономическата наука се извършва маржиналната революция, което предизвиква резки методологически и теоретични изменения.Точно от тогава започва съвременния трети период от историята на икономическия анализ....
nezabravima
14 1