Прекрасно но що е отечество
2 стр.

Прекрасно, но що е отечество

Още от ранна детска възраст всеки българин знае наизуст стихотворението на Иван Вазов "Аз съм българче". Ние сме закърмени с него. И още незнаещи що е гордост и радост повтаряме: "Българин да се наричам - първа радост е за мен"....
ndoe
147 3
Аз съм българче в Европа
2 стр.

Аз съм българче в Европа

За съжаление в днешно време, когато се говори за Европа, преобладаващата част от населението на България веднага прави асоциация с Европейския съюз. За българите като цяло Европа и Европейски съюз са две различни наименования на едно и също явление...
mOn
3 0