Андрагогия - образование през целия живот
7 стр.

Андрагогия - образование през целия живот

Науката за образование на възрастните – андрагогията, се обособява и започва да се развива по самостоятелен път едва през XIX век. Терминът андрагогика произлиза от гръцките andros – зрял, възрастен човек и ago – възпитавам, обучавам....
ivan40
3 0
Андрагогия наука за обучението на възрастни
39 стр.

Андрагогия – наука за обучението на възрастни

Учениците са първоначално мотивирани от външен натиск - на родители и учители, на съревнованието за степени; опасност от провал и др. подобни. Съвършено в друга позиция и роля са възрастните учащи....
ndoe
87 6