Анализ на работата по качеството във фирма ОРГАХИМ АД
23 стр.

Анализ на работата по качеството във фирма “ОРГАХИМ” АД

Качеството на дадена продукция се определя от клиента или крайния потребител и се базира на оценката на клиентския опит с продукта или услугата. То се определя и от степента, до която продуктът или услугата служи успешно...
admin
65 3
Анализ на управлението на качеството на фирма
21 стр.

Анализ на управлението на качеството на фирма

Задание по предмета "Управление на качеството", подробен анализ на фирмата, подробно разгледани рискове, значение на опаковката, човешките ресурси в организацията, работата и безопасността на производството и т.н.
gecata_maina
13 3
Компютърна система за анализ и съхранение на показателите на качеството на електроенергия
67 стр.

Компютърна система за анализ и съхранение на показателите на качеството на електроенергия

Независимо от сложността на преобразу¬вателите като цяло и от вида на енергията, получавана на изхода им, съществуват два основни принципа на осъществяване на преобразуване на енергията!
aronn
1 0
Моделиране на решенията и анализ
12 стр.

Моделиране на решенията и анализ

Сглобяването на възли се осъществява от седем работника; сглобяването на изделието – от осем; качеството се контролира от петима; опаковката – от трима работника. Седмичният фонд работно време на един работник във фирмата е 40 часа...
dannyboy
0 0
Анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с финансовите резултати на фирмата
87 стр.

Анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с финансовите резултати на фирмата

Целта на дипломната работа е да представи по-пълно и задълбочено- методическата последователност, методите и свойствата за анализ на качеството и конкурентоспособността във връзка с тяхното влияние върху финансовите резултати...
the_magicer
0 0