Курсова работа по Управление на недвижимата собственост УНС
0 стр.

Курсова работа по Управление на недвижимата собственост (УНС)

Във всяко общество важно и особено място в системата на обществените взаимоотношения заема НС, чието функциониране в една или друга степен е свързан живота или дейността във всички обществени сфери на бизнеса...
cblock
0 0
Публична и частна общинска собственост
9 стр.

Публична и частна общинска собственост

Общинска собственост. Публична и частна собственост. Управление на общинската собственост. Информационна осигуряване управлението на общиснката собственост. Управление на собствеността. Одит на управлението на общинска собственост...
rusev02
8 1
 Фактори влияещи върху предлагането на недвижими имоти в гр Варна
15 стр.

“ Фактори, влияещи върху предлагането на недвижими имоти в гр. Варна”

Възникването и либерализирането на свободен пазар на недвижимата собственост у нас се предизвика от настъпилите структурни промени в икономическата, политическата и социални области.
messi
0 0
Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост
11 стр.

Управление на взаимоотношенията в процеса на преговори при сделки с недвижима собственост

В процеса на преговори може ясно да се различат 5 етапа: Подготовка. Този етап включва събиране на информация за другата страна (обекта), преценка на собствените цели и очаквания, както и на това, докъде можем да стигнем...
ndoe
0 0
Същност основни характеристики и класификация на недвижимата собственост
3 стр. очаква одобрение

Същност, основни характеристики и класификация на недвижимата собственост

Предметът на НС са всички взаимоотношения с икономически, правен и организационен х-р или това са онези взаимоотношения, които се създават м/у субектите по повод на собствеността и управлението в/у обектите на НС
messi
0 0
Управление на общинската собственост
8 стр.

Управление на общинската собственост

І. Оценка на базата на работен стандарт. Методите за оценка на дейността на сътрудниците на базата на работен стандарт (РС) първоначално са разработени в рамките на научното управление на Ф. Тейлър...
lubega
11 2