Тропи и фигури на езика в литературния анализ за матура
1 стр.

Тропи и фигури на езика в литературния анализ за матура

Метафора – тропа, употреба на думи и изрази в преносен смисъл въз основа на сходство или аналогия. Сходството се търси по пътя на антропоморфизма (на предмета или явлението се придават човешки качества и свойства), одухотворяването и др. ...
wizzair
45 0