Макроикономика
3 стр.

Макроикономика

Осн цел на макро-иконом.е да увеличава жизнения стандарт, осн субект – правител-ството. Трите най-главни и осн цели са по-висок растеж, стабилни цени и висока заетост. Иконом растеж е съставен от спадове и възходи.Осн.проблеми са....
ndoe
7 1
Макроикономика
9 стр.

Макроикономика

І.Кой е обекта и предмета на макроикономическия анализ? Макроикономическия анализ дава знания и разбирания за икономиката като цяло. Обект на микроикономическия анализ е конкретния спонтанен пазар и на неговите милиони участници и стопански субекти...
gecata_maina
48 1
Макроикономика
4 стр.

Макроикономика

Макроикономика-съвкупност от макроиконом.единици. Модел: домакинствата форм.потребл.си;фирмите опр.обема на произв.си. Взаим.м/у осн.участници са 2 насрещно дв.се потоци- материален (поток от стои и услуги)и паричен...
loli
30 5