Иконимика - пищови
3 стр.

Иконимика - пищови

В зависимост от начина, по който ресурсите участват в икономическия оборот и съобразно ролята в стопанската дейсност на предприятията, се квалифицират в две основни групи: дълготрайни и краткотрайни активи...
messi
1 0