Математика - готов пищов
2 стр.

Математика - готов пищов

Начална и гранична задачи за уравнение на струна. В равновесно положение струната съвпада с оста Ох. Казваме, че струната извършва напречно равнинно движение, ако се извади от равновесното си положение, то тя се колебае в една равнина...
admin
7 0
Методи на научното познание в обучнието по математика
2 стр.

Методи на научното познание в обучнието по математика

Познание, многоцифрените числа, събиране и изваждане, моделиране, математически понятия, твърдения, задачи, изучаване на числата от 0 до 20, от 20 до 100, таблично умножение и деление...
mOn
30 0