Екологични проблеми на община Раднево
21 стр.

Екологични проблеми на община Раднево

Община Раднево се подрежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението...
admin
6 0
Екологични проблеми на Бургаските езера
19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
lubega
0 0
Екологични проблеми на Бургаските езера
19 стр.

Екологични проблеми на Бургаските езера

Най-сериозният световен проблем, който стои за разрешаване от човечеството през XXI век, е екологичният. В резултат от действията на човека в обкръжаващата го околна среда (почва, вода, въздух, растителни и животински видове) настъпват дълбоки...
ivan40
0 0
Дистанционно проучване на здравето на екосистемите Възможности предизвикателства и бъдещи перспективи
18 стр.

Дистанционно проучване на здравето на екосистемите: Възможности, предизвикателства и бъдещи перспективи

Поддържането на здрава екосистема е от съществено значение за максимално увеличаване на устойчивите екологични услуги с най-високо качество за хората. Екологичните и природозащитни изследвания осигуряват силен научен опит за идентифициране на екологични з
messi
0 0
Екологични проблеми на област Стара Загора
18 стр.

Екологични проблеми на област Стара Загора

Старозагорска област е разположена в централна Южна България, заема 4,6 % от територията на страната и има обща площ от 5151,1 км2. На изток областта граничи със Сливен, на запад с Пловдив, на север с Габрово и Велико Търново, на юг с Хасково...
dannyboy
36 2
Екологични проблеми на световния океан
15 стр.

Екологични проблеми на световния океан

Днес ние разчитаме на океаните като източник на храна и гориво, средство за търговия и база за градовете и туризма. В световен мащаб хората получават средно 16 на сто от животинските белтъчини от рибата.
dannyboy
9 0